РЕШЕНИЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА за доделување на Договор за обезбедување на финансиска поддршка на здружение или фондација за финансирање на проекти и програми со средства од Буџетот на Општина Ново Село за 2022год.

Font Resize
Контраст