РЕШЕНИЕ за неприфаќање на сите пристигнати пријави по Јавен повик бр. 01-2022

Font Resize
Контраст