Известување за данок на имот

 

И  З  В  Е  С  Т  У  В  А  Њ  Е

Се известуваат граѓаните на Oпштина Ново Село, правните лица и трговците поединци според законот за данок на имот, заклучно со 31.01.2022 година, се должни својот имот да го пријават кај општинската администрација во општината.

Под имот се подразбира;

-куќа и станови во кој живеат;
-други градежни објекти (викендица во којa не живеаат);
-деловни објекти освен објекти завршени на земјоделска дејност;

За граѓаните и правните лица кои веќе го имаат пријавено имотот не се должни да поднесуваат пријава.

Со почит,

Одделение за администрирање и наплата на даноци при Oпштина Ново Село.

Font Resize
Контраст