Локална Самоуправа

Категории:

Костадин Ристоманов

Советник - Претседател на Совет на Општина Ново Село - Група избирачи „СТИГА Е - Фронт против рудникот и загадувачите на животната средина“
Font Resize
Контраст