Локална Самоуправа

Категории:

Петар Марков

Советник - Претседател на Совет на Општина Ново Село - ВМРО-ДПМНЕ

Костадин Ристоманов

Советник - Група избирачи ,,СТИГА Е - Фронт против рудникот и загадувачите на животната средина"
Font Resize
Контраст