Стратешки документ – Интегриран план за локален развој на Општина Ново Село 2019 – 2022

Преземете го стратешкиот документ „Интегриран план за локален развој на Општина Ново Село 2019 – 2022“

Стратешки документ-ИПЛР-Општина-Ново-Село

Font Resize
Контраст