Category: <span>Тековни проекти</span>

Започна изградбата на фекално канализациониот систем во Сушица

На терен веќе се одвиваат градежните активности за изградба на фекално канализациониот систем во Сушица. Градежните активности се започнати од улицата кај игралиштето со цел да може да се да се постави канализационата мрежа пред да се започне со асфалтирање на планираните улици во Сушица.  Оваа улица е еден крак од планираните улици за асфалтирање, и истите ќе бидат асфалтирани веднаш по поставување на канализационата мрежа долж овие улици.

Се замолуваат граѓаните за трпение бидејќи улиците ќе бидат дополнително раскопани по поставување на водоводната мрежа, но сето тоа ќе се санира.

Вкупната инвестиција на канализациониот систем е вредна 40.597.057,00 денари со ДДВ. Средствата се обезбедени од Влада на Република Северна Македонија и ќе бидат спроведени преку Кабинет на Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции преку ТАВ Македонија ДООЕЛ.

Со овој проект ќе се овозможи целосна мрежна покриеност каде сите домаќинства и институции во Сушица ќе имаат можност да се приклучат и да ги користат овие услуги. Целта на проектот е да се подобри благосостојбата и условите за живеење во Општина Ново Село.

Реконструкција на улици во Самоилово

Реконструкција на улици во Самоилово

Градежните активности во склоп на проектот „Реконструкција на улици во с.Самоилово, Општина Ново Село“ се веќе започнати на терен.

Проектот предвидува реконструкција на две улици во Самоилово со вкупна должина од 404,9 метри или поединечно улица 1 со должина од 138,3 метри и улица 2 со 266,6 метри должина. Реконструкцијата опфаќа ископ, одбележување и расчистување на трасата, обработка на трасата (ископ на земја, изработка на постелица, планирање на косини итн.), вградување на тампонски слој од дробен камен, поставуање на асфалтен слој и изработка на банкини.

Проектот е финансиран преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година од страна на Бирото за регионален развој и средства од Буџетот на Општина Ново Село.

Реконструкција на улици во Самоилово

Реконструкција на улици во Самоилово

Градоначалникот на Општина Ново Село Г-дин Никола Андонов и Директорот на Бирото за регионален развој Г-дин Рамиз Реџепи го потпишаа Договорот за финансирање на проектот „Реконструкција на улици во с.Самоилово, Општина Ново Село“.

Проектот предвидува реконструкција на две улици во Самоилово со вкупна должина од 404,9 метри или поединечно улица 1 со должина од 138,3 метри и улица 2 со 266,6 метри должина. Реконструкцијата опфаќа ископ, одбележување и расчистување на трасата, обработка на трасата (ископ на земја, изработка на постелица, планирање на косини итн.), вградување на тампонски слој од дробен камен, поставуање на асфалтен слој и изработка на банкини.

Инвестицијата е вредна 3.473.266,00 денари со вклучен ДДВ, од кои 2.431.286,00 денари се одобрени од страна на Бирото за регионален развој а 1.041.980,00 денари се обезбедени од Буџетот на Општина Ново Село.

По спроведување на тендерска постапка, градежните активности се планирани да се спроведуваат во месец јули, 2021 година.

Доделен Договор за финансирање на проектот „Изградба на фекален канализационен систем во Сушица, Општина Ново Село“

На ден 15.06.2021 година, во Скопје, на свечен настан организиран од страна на Влада на РСМ, во присуство на градоначалници, министри и претседателот на Владата на РСМ Г-дин Зоран Заев, Градоначалникот на Општина Ново Село Г-дин Никола Андонов го презеде доделениот Договор за финансирање на проектот „Изградба на фекален канализационен систем во Сушица, Општина Ново Село“.

Вкупната инвестиција е вредна 40.597.057,00 денари со ДДВ.

Средствата се обезбедени од Влада на Република Северна Македонија и ќе бидат спроведени преку Кабинет на Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции преку ТАВ Македонија ДООЕЛ.

Со овој проект ќе се овозможи целосна мрежна покриеност каде сите домаќинства и институции во Сушица ќе имаат можност да се приклучат и да ги користат овие услуги. Целта на проектот е да се подобри благосостојбата и условите за живеење во Општина Ново Село.

Реконструкција на улици во Општина Ново Село во должина од 3 км

Реконструкција на улици во Општина Ново Село во должина од 3 км

Министерството за транспорт и врски со 70 милиони евра обезбедени од Светска банка го спроведува Проектот за поврзување на локални патишта (ППЛП) со цел да ги поддржи општините во санација / надградба на постоечка локална патна инфраструктура.

Како дел од Проектот за поврзување на локални патишта, Општина Ново Село и Министерството за транспорт и врски ќе ги спроведуваат под-проектите Реконструкција на локални патишта во н.м. Мокриево, во н.м. Колешино и во н.м. Ново Село.

Овие под-проекти имаат за цел да ја подобрат патната инфраструктура и да овозможат подобра врска со околните населени места. Реконструираните улици ќе овозможат современа патна инфраструктура која обезбедува поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот, го олеснува движењето при лоши временски услови, ја спречува постојаната ерозија и го спречува загадувањето со постојани наноси на прашина при сувите периоди на земјените патишта.

Главните градежни активности при реконструкција на улиците се: обележување и обезбедување на трасата, ископ на земјениот материјал, обработка на тло, изработка на тампонски слој од дробен камен, изработка на дренажа и одводнување, изработување на асфалтен слој и сл.

Локалниот пат во н.м. Мокриево опфаќа вкупна должина од 657,24 метри. Проектирана вредност на реконструкцијата изнесува 3.638.190,75 денари со ДДВ.

Локалниот пат во н.м. Колешино опфаќа вкупна должина од 983,61 метар. Проектираната вредност за реконструкција изнесува 8,745,730.89 денари со ДДВ.

Локалниот пат во н.м. Ново Село (ул. Струмица со краци) опфаќа вкупна должина од 1.459,71 метар. Проектирана вредност за реконструкција изнесува 12,057,587.51 денар со ДДВ.

Вкупната проектирана инвестиција за трите локални улици изнесува 24.441.509,15 денари со вклучен ДДВ.

Реконструкцијата на овие три улици во општината се само првиот бран на реконстрикции на улици преку Проектот за поврзувње на локални патишта, во моментот се работи и на реконструкција на локални улици во останатите населени места во Општина Ново Село.

Font Resize
Контраст