Month: <span>април 2021</span>

Асфалтирање на локален пат Зубово – спој со пат Ново Село – Мокриево

Асфалтирање на локален пат Зубово – спој со пат Ново Село – Мокриево

Денес, 27.04.2021 година, започна поставување на асфалтен слој на локален пат Зубово – спој со пат Ново Село – Мокриево. Асфалтирањето ќе се одвива во текот на целиот ден и во текот на утрешниот ден (Среда, 28.04.21). По асфалтирањето преостанува изработка на банкини и завршни активности до комплетирање на проектот.

Асфалтирањето е дел од активностите на проектот „Изградба на локален пат Зубово – спој со пат Ново Село – Мокриево“, проектот кој се реализира од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во партнерство со Општина Ново Село.

Проектот е финансиран преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година од  страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и од Буџетот на Општина Ново Село.

Вкупната финансиска конструкција на проектот изнесува 4.709.732,82 денари со вклучен ДДВ, од кои 3.991.299,00 денари се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а 718.433,82 денари се обезбедени од Буџетот на Општина Ново Село.

Третирање против комарци во Општина Ново Село

Започнува третирање против ларвицидни и возрасни комарци во општините во Југоисточен плански регион

Десетте општини во соработка со Центарот за развој на Југоисточен плански регион ќе спроведуваат активности за третирање против ларвицидна и возрасна форма на комарци по земјен пат. Предвидени се две третирања за лавициди и три третирања против возрасни комарци на територијата на Југоисточен плански регион со вкупна површина од 5.376 ха.

Се известуваат сите граѓани на десетте општини во Југоисточниот плански регион дека првото ларвицидно прскање ќе се изврши во период од 20 до 22 Април 2021 година, со следниот распоред:

На 20.04.2021 година (Вторник), во период од 09 до 16 часот во општините Валандово, Дојран, Гевгелија и Богданци.

На 21.04.2021 година (Среда), во период од 09 до 16 часот во општините Ново Село, Босилово, Василево и Струмица.

На 22.04.2021 година (Четврток), во период од 09 до 16 часот во општините Радовиш и Конче.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да превземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Font Resize
Контраст