Month: <span>ноември 2020</span>

Анкетен прашалник за креирање на Предлог-Буџет на Општина Ново Село за 2021 година

Почитувани,

Општина Ново Село ја започна постапката за креирање на Прелог Буџетот на Општина Ново Село за 2021 година. Оваа година консултациите со граѓаните во однос на Буџетот ќе се одржуваат преку електронски медиуми, па како почетна активност претставува овој Анкетен прашалник. Прашалникот може да го пополнат сите заинтересирани граѓани на Општина Ново Село со што ќе помогнат во утврдување на приоритетите за развој на Општина Ново Село во 2021 година.

Во прилог прашањата за консултација, Ве молиме пополнете ги сите полиња. Прашалникот е анонимен и отворен за сите.

Преземете го прашалникот на следниот линк:

Анкетен прашалник

 

Изградба на локален пат Ново Село – Барбарево (втора фаза)

Инфраструктурниот проект изградба на локален пат Ново Село – Барбарево (втора фаза) опфати градежни активности – асфалтирање со сите потребни фази во должина од 1116 метри. Вкупната инвестиција на проектот е во висина од 8.295.984,00 денари со ДДВ. Финансиските средства за овој проект се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот туризам и Буџетот на Општина Ново Село.

Реконструкција на спортската сала во ООУ „Мануш Турновски“ Ново Село

Завршени активностите од проектот “Подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на термичка фасада на објектот на ООУ „Мануш Турновски“ Ново Село, Општина Ново Село“.

Проектот беше финансиски поддржан од Генералниот Секретаријат при Владата на Република Северна Македонија во соработка со Општина Ново Село преку „Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година – енергетска ефикасност“.

Проектните активности опфаќаа изработка на термичка фасада комплет со сите слоеви и монтажа на полутврдо пресувана камена минерална волна заштитена со ПВЦ фолија на покрив.

Придобивките од спроведување на главната активност на овој проект односно изработка на термичка фасада ќе придонесе кон подобрена енергетска ефикасност на објектот со што ќе се намали потрошувачката на огревни средства а со тоа и директно ќе се влијае врз намалување на аерозагадувањето.

Font Resize
Контраст