Month: <span>јуни 2020</span>

Датум за прво прскање против возрасни комарци

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот, согласно Одлуката на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, организира прво прскање против возрасни комарци по земјен пат.

Согласно набавката предвидени се вкупно две прскања за ларвициди и три прскања против возрасни комарци на територијата на Југоисточниот регион со вкупна површина од 5.376 ха.

Се известуваат сите граѓани на 10-те општини во Југоисточниот плански регион дека првото прскање против возрасни комарци ќе се изврши на 24 и 25 јуни 2020 година, со следниот распоред:

1. На 24.06.2020 година (среда), во период од 18.00 до 02.00 часот во општините Конче, Радовиш, Ново Село, Василево, Босилово и Струмица и

2. На 25.06.2020 година (четврток), во период од 19.00 до 02.00 часот во општините Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Одложено првото прскање против возрасни комарци во Југоисточниот регион

Известување од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион

Се известуваат сите граѓани на 10-те општини во Југоисточниот плански регион дека СЕ ОДЛОЖУВА првото прскање против возрасни комарци кое беше предвидено да се изврши на 10 и 11 јуни, 2020 година (среда и четврток) на територијата на сите општини во регионот.

Прскањето се одложува поради неповолни временски услови т.е. појава на врнежи во предвидениот период, а за спроведување на планираното прво прскање против возрасни комарци, граѓаните на Југоисточниот регион ќе бидат дополнително известени.

Датум за прво прскање против возрасни комарци – edit: 08.06.2020 – Одложено

Се известуваат сите граѓани на 10-те општини во Југоисточниот плански регион дека првото третирање против возрасни комарци ќе се изврши на 10 и 11 јуни 2020 година, со следниот распоред:

1.    На 10.06.2020 година (среда), во период од 18.00 до 02.00 часот во општините Конче, Радовиш, Ново Село, Василево, Босилово и Струмица и

2.    На 11.06.2020 година (четврток), во период од 19.00 до 02.00 часот во општините Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Првото третирање на дезинфекција, дезинсекција и дератизација на адултни комарци по земјен пат го организира Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот, согласно Одлуката на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

Предвидени се вкупно две третирања за ларвициди и три третирања против адултни комарци на територијата на Југоисточниот регион со вкупна површина од 5.376 ха.

Известување за прскање против комарци, 2020 година!

Предвидено е прскање за возрасни комарци од 8-ми до 11-ти јуни. Во сите општини е прскано веќе по 2 пати ларвицидно.

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот започна со третирање на дезинфекција, дезинсекција и дератизација против ларвицидна и адултна форма на комарци по земјен пат. За разлика од претходните години каде што третирањето беше по авионски пат, оваа година за прв пат се донесе одлука за третирање по земјен пат, со надеж дека со овој метод ќе се постигне поголем ефект и превенција.

Предвидени се две третирања за ларвициди и три третирања против адултни комарци на територијата на Југоисточниот регион со вкупна површина од 5.376 ха засите десет општини. Теренското третирање против ларви од комарци се врши со средство во вид на гранули кои се расфрлаат во плитка застоена вода и ваквото ларвицидно третирање не е штетно за луѓето, пчелните семејства ниту за домашните миленици.

Пред да се започне со третирање против адултни комарци претходно ќе биде објавено известување од Центарот и општините за точниот датум за секоја општина со цел да се известат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Font Resize
Контраст