Month: <span>март 2020</span>

Апел за солидарност за сите правни и физички лица

Општина Ново Село упатува голема јавна благодарност до фамилијата Крстеви и фамилија Љачеви за нивната донација на заштитни маски за повеќекратна употреба со што несебнично дадоа поддршка кон општинските напори за заштита на јавното здравје и борбата против коронавирусот Covid-19.

Заштитните маски, кои во оваа вонредна состојба претставуваат основна потреба, ќе бидат ставени во употреба на најизложените на ризик односно полициските службеници кои се грижат за безбедноста на граѓаните и јавниот ред и мир, теренските работници на ЈПКД „Комуна“ Ново Село, како и ризични групи на граѓани во општината.

Упатуваме апел до сите граѓани кои се инспирирани од овие хумани гестови, кои имаат желба и сакаат да излезат во пресрет на потребите на заедницата, Општина Ново Село има донаторски сметки кон кои може да се донираат парични средства за набавка на заштитна опрема, дезинфекциони средства, набавка на основни прехрамбени и хигиенски средства кои ќе бидат доделени на најзагрозените семејства во општината.


 1. Сметка во МКД (денари): Донаторска сметка – Хуманост

          750014079778585

          Народна Банка на РСМ


 1. Сметка во ЕУР (евро):

Correspondent bank details:

DEUTSCHE BUNDESBANK ZENTRALE

Address:

Wilhelm Epstein strasse 14

Frankfurt am Main

Germany

SWIFT BIC: MARK DE FF

Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Address:

Bul.”Kuzman Josifovski Pitu” br.1

1000 Skopje

NORTH MACEDONIA

SWIFT BIC: NBRM MK 2X

Final beneficiary:

IBAN: MK07100701000079322

Name: Opstina Novo Selo

 

 

 

ЦЈЗ Струмица 072 235 543 и насоки за само-изолација

За сите граѓани вклучувајќи ги оние кои неодамна патувале/се дојдени од ризични и средно ризични земји на Ковид-19 доколку им се пројават симптоми како на пр. покачена температура и треска, кашлица, отежнато дишење, понекогаш малаксаност, мускулни болки, дијареа, лицето да се јави во Службата “Ало докторе” за понатамошни насоки.Задолжително контактирајте со Центарот за јавно здравје пред да посетите лекар

Центар за јавно здравје Струмица: 072 235 543

За оние кои допатувале од ризичните земји задолжително мораат да останат во домашната само-изолација која подразбира 24 часовен престој во домашни услови, во текот на 14 дена:

❖ престој во посебна просторија (по можност),
❖ задолжително носење на заштитна маска (хируршка маска),
❖ самопроверка – мерење на телесна температура најмалку два пати дневно,
❖ комуникација со домашните на растојание од минимум 2 метри,
❖ зачестено, темелно миење на рацете во траење од најмалку 20 секунди, и
одржување на личната и општата хигиена во домот,
❖ зачестено проветрување на домот, особено просторијата каде престојува лицето
во домашна изолација,
❖ редовно користење на средства за дезинфекција на база на алкохол и хлор,
❖ возрасните да не одат на работа

Дезинфекција на површина на зелен пазар и Граничен премин Ново Село

Во поглед на досега донесените препораки од страна на Владата на Република Северна Македонија и Министерството за здравство, во консултација со надлежните во општината, денес (18.03.2020) ЈПКД „Комуна“ Ново Село во соработка со Противпожарната единица во Ново Село и Општина Ново Село изврши дезинфекција на Граничниот премин Ново Село како и на површината каде се организира зелениот пазар во Ново Село.

Општина Ново Село и останатите надлежни институции во општината ги следат сите мерки, забрани и препораки добиени од Владата на РСМ во однос на спречување на ширењето на коронавирусот Ковид-19 и заштита на јавното здравје. Општината набавува соодветни средства за дезинфекција и ќе се дезинфицираат и улиците во населените места.

Што се однесува до граѓаните, тие треба да се придржуваат до сите мерки кои досега се донесени  ( објавени на https://vlada.mk/covid19), да се информираат од веродостојни извори на информации како на пример Министерството за здравство, Владата на РСМ и Светската здравствена организација, да избегнуваат јавни и приватни собири и да практикуваат лична и респираторна хигиена.

Известување за работењето на зелениот пазар во Ново Село!

Општина Ново Село и ЈПКД „Комуна“ Ве известуваат дека зелениот пазар кој се организира секој четврток, ќе продолжи да функционира со рестриктивни мерки а во согласност со препораките на Влада на Република Северна Македонија за спречување на ширењето на коронавирусот Ковид-19.

На пазарот ќе биде дозволено само продавање на храна односно на земјоделски производи од типот на овошје, зеленчук, житни култури и сл. за да можат граѓаните да се снабдат со основните намирници. Останатите продавачи од типот на продавачи на текстил, облека, обувки и сл. им се забранува продавањето на пазарот.

Продавачите на пазарот ќе бидат распоредени на препорачаното растојание, а се апелира до граѓаните да излезат на пазар само по потреба, да практикуваат лична и респираторна хигиена, и да избегнуваат пазарење во групи, односно да оставаат доволно растојание помеѓу луѓето при пазарење. Граѓаните строго да се придржуваат кон препораките од Владата на РСМ и Министерството за здравство во однос на заштита на јавното здравје.

Во овој период на рестриктивни мерки организирањето на сточниот пазар во Ново Село е забрането.

Времен прекин на прием на странки во Општина Ново Село

ИЗВЕСТУВАЊЕ!

Почитувани,

Врз основа на препораките издадени од Владата на Република Северна Македонија, Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, а кои се однесуваат на превентивните мерки за ширење на коронавирусот Ковид-19 и заштита на граѓаните, се замолуваат сите граѓани да ги почитуваат сите мерки, препораки и забрани.

Во однос на работењето на Општина Ново Село, времено се укинува прием на странки во општинската зграда освен само за итните и неодложни барања.

За непречено работење и решавање на какви било проблеми со кои ќе се соочат граѓаните а е надлежна Општина Ново Село, се препорачува да ги користат следните контакти:

 • Одделение за урбанизам – 070 296 162
 • Одделение за финансиски прашања – 070 996 965
 • Одделение за даноци – 078 487 938
 • Телефонски број на општината – 034 355 202
 • Служба 24/7 – 078 367 568
 • електронска пошта: administracija@novoselo.gov.mk
 • или оставете порака на општинската веб-страна: novoselo.gov.mk

 

Општината ќе функционира на овој начин се до повлекување на мерките на Влада на Република Северна Македонија.

Одржан Информативен ден – ИПАРД Програмата, мерка 1

Во организација на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на РСМ и „3Д Проект Студио“ на 06.03.2020 во Салата за состаноци во административната зграда на Општина Ново Село со почеток во 11 часот се одржа информативен ден за ИПАРД финансирачките можности, мерка 1.

Сите земјоделци кои сакаат да ги модернизираат фармите се до 14 април 2020 година, ќе може да аплицираат за добивање на финансиска поддршка преку ИПАРД 2 Програмата. Станува збор за мерката „ Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства“ од ИПАРД 2 Програмата. Вкупната финансиска поддршка во рамките на овој јавен повик изнесува 9.216.693 евра или 568.147.394 денари. Овој повик им овозможува на земјоделските стопанства широк спектар на инвестции во примарното земјоделско и сточарско производство, вклучително и инфраструктурни зафати.

Подобни корисници се:

Земјоделско стопанство:

 • Физичко лице (носител на семејно земјоделско стопанство);
 • Индивидуален земјоделец – ИЗ;
 • Правно лице;

Задруги

2. Приоритетни сектори се:

Растително производство

Житарици, индустриски култури, фуражни култури, градинарство (вклучувајќи и компир), повеќегодишни култури (овоштарници, вклучувајќи и трпезно грозје, маслинки, медоносни дрва за производство на мед), лозја.

Сточарско производство

Говедарство (млечно говедарство, гоење), свињарство (репродукција, гоење), овчарство и козарство (млечно овчарство/козарство, гоење), живинарство ( производство на месо – бројлери, кокошки носилки).

Преработка и директен маркетинг на сопственото земјоделско производство на земјоделско стопанство

Млеко и млечни производи, месо и месни производи, овошје и зеленчук вклучувајќи и компири, печурки и мешункасти култури, жита, мелнички производи и производи од скроб, растителни и животински масла и масти, шира од грозје, сок од грозје, вино и оцет и сточна храна и фуражни култури.

Производство на енергија од обновливи извори за сопствена потрошувачка

Обработка на растителни и животински производи од примарна и секундарна биомаса (освен биомаса од рибни производи) за производство на биогас и/или био горива, користење на сончева енергија, ветерници, геотермална енергија итн.

3. Прифатливи инвестиции

 • Конструкција/реконструкција на објекти за производство или помошни објекти;
 • Конструкција/реконструкција на објекти кои се користат за пост-бербени активности и преработка на земјоделски производи;
 • Набавка на повеќегодишни растенија;
 • Набавка на нови машини и опрема;
 • Објекти и опрема за наводнување;
 • Набавка на специјализирани транспортни приколки;
 • Инфраструктура на земјоделско стопанство.

4.Висина на финансиската поддршка

Висината на финансиската поддршка изнесува 60% од вкупните прифатливи трошоци на инвестицијата.

Висината на финансиската поддршка ќе се зголеми до:

 • 65% за инвестиции во земјоделски стопанства реализиарани од страна на млади земјоделци;
 • 70% за инвестиции во земјоделски стопанства во планинските области.

Финансиската поддршка ќе се зголеми за 10 % за:

 • Инвестиции кои се однесуваат на системи складирање и управување со арско ѓубре;
 • Инвестиции за подобрување на ефикасноста од употребата на азотни ѓубривa и сл;
 • Инвестиции во објекти/опрема, чија цел е подобрување на енергетската ефикасност;
 • Инвестиции во објекти/опрема за производство на био-енергија;
 • Инвестиции во објекти/опрема за производство на енергија од другите обновливи извори за задоволување на сопствените потреби за енергија на земјоделско стопанство;
 • Инвестиции во објекти/опрема за третман на отпадни води/канализација.

Минимална вредност на вкупните прифатливи трошоци за инвестициски проект – 3.000 €.

Максимална вредност на вкупните прифатливи трошоци по еден корисник изнесува 1.500.000 

за целиот период на спроведувањето на Програмата.

Идни инвестиции

Барателите може да поднесат повеќе проекти во рамките на оваа мерка во текот на спроведувањето на Програмата, под услов максималните вкупни прифатливи трошоци (до 1.500.000 да не бидат надминати и претходните проекти да бидат реализиарни (исплатени на корисникот).

Подетални информации во однос на рокот и начинот на аплицирање, услови и сл. може да се најдат на следниот линк: http://ipard.gov.mk

 

Потпишување на Меморандум за асфалтирање на улици

На ден 02.03.2020 година, во Свечената сала во Владата на Република Северна Македонија беше одржан свечен настан по повод потпишување на Меморандумите за разбирање со општините во однос на имплементација на Проектот за поврзување на локалните патишта. Меморандумите се потпишуваат со Министерството за транспорт и врски кои преку овој проект ќе овозможат изградба, реконструкција, рехабилитација, асфалтирање на локални улици во општините.

Општина Ново Село, во првиот круг од финансирањето преку Проектот за поврзување на локалните патишта ќе асфалтира улици во Ново Село, Мокриево и Колешино со вкупна должина од 3 км. Понатаму, во склоп на овој проект се планирани улици во Ново Коњарево, Сушица, и во Зубово спој со магистрален пат А4.

Font Resize
Контраст