Month: <span>февруари 2020</span>

Чистење на дива депонија во Колешино

Како дел од низата активности кои Општина Ново Село ги превзема за ублажување на загадувањето е и чистењето на дивите депонии на територијата на општината. Денес (28.02.20) започна чистењето на дивата депонија во Колешино. Теренот околу депонијата е расчистен, и понатаму се забранува фрлање на каков било друг отпад освен на растителен отпад меѓутоа само во дупката на депонијата која е означена на самата локација.

Сите оние кои нема да ги почитуваат насоките ќе бидат соодветно санкционирани, а постојана контрола на локацијата ќе вршат комуналните редари како и веќе поставената камера.

Сите останати депонии ќе се чистат во наредните денови.

Информативен ден за ИПАРД 2014-2020, мерка 1

 

Почитувани,

Во организација на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство на РСМ и „3Д Проект Студио“ на 06.03.2020 во Салата за состаноци во административната зграда на Општина Ново Село со почеток во 11 часот ќе се одржи информативен ден за ИПАРД финансирачките можности, мерка 1.

ИПАРД Програмата 2014-2020 е програма која овозможува пристап до фондовите на Европската Унија наменети за финансиска помош на земјоделството и руралниот развој.

Приоритетни сектори и прифатливи инвестиции се: Сектор за растително производство, Сектор Сточарство, Преработка и директен маркетинг на сопственото земјоделско производство на земјоделско стопанство и Производство на енергија од обновливи извори за сопствена потрошувачка.

Минималната вредност на вкупно прифатливите трошоци на предложената инвестиција за оваа мерка не може да биде пониска од 3.000 евра во денарска противвредност не вклучувајќи го ДДВ, додека максималната поддршка која може да биде доделена на еден корисник под оваа мерка изнесува 1.500.000 евра во денарска противвредност не вклучувајќи го ДДВ за целиот период на спроведување на Програмата.

Вкупната финансиска поддршка (75% од ЕУ фондовите + 25% национално кофинансирање) која се исплаќа во вид на кофинансирање на инвестицијата во рамки на оваа мерка изнесува 60% од вкупните прифатливи трошоци на инвестицијата.

Одржан првиот Форум на локалната заедница во Општина Ново Село

Организиран форум под насловот „Подобрување на соработката и интеракцијата помеѓу клучните актери во процесот на развој на Општина Ново Село“. Форумот се одржа на 20.02.2020 година во Салата за состаноци во административната зграда на Општина Ново Село со почеток од 15:00 часот.

На форумот беа присутни претставници на бизнис секторот, месните заедници, локални заинтересирани граѓани, градоначалникот на Општина Ново Село и општинската администрација. Поради големиот интерес и приклучување на локални заинтересирани граѓани и месни заедници, првично планираниот „Бизнис форум“ е преименуван во „Форум на локалната заедница“. Форумот имаше конструктивна дискусија во однос на формирање на работна група, модели на работа, како и идентификување на приоритетни проблеми кои се јавуваат во општината. Како најосновни приоритети произлегоа проблемите од комуналната сфера кои доминираат во општината.

Од форумот произлезе и првата работна група која е составена од 15 членови. Работната група беше формирана на доброволна база и е отворена за сите заинтересирани. Работата на работната група ќе биде отворена и транспарентна, и сите заинтересирани граѓани може да присуствуваат на нејзините  работни сесии. Работната група ќе се состанува еднаш неделно, а генерално форумот ќе се состанува еднаш месечно, во последниот четврток во месецот, во 15:00 часот.

Соопштение за медиумите во однос на Бизнис Форум организиран во Општина Ново Село

Предмет: Соопштение за медиумите

Почитувани,

Од овогодинашната средба помеѓу Градоначалникот на Општина Ново Село Г-дин Никола Андонов и бизнис заедницата по повод Стара Нова Година 2020, каде беше разговарано за тековните проблеми, можните решенија и можностите за подобрување на соработката помеѓу општината и бизнис заедницата произлезе потребата за редовна комуникација помеѓу општината и заедницата.

За таа цел, Општина Ново Село поттикната од бизнис заедницата организира Бизнис Форум насловен „Подобрување на соработката и интеракцијата помеѓу клучните актери во процесот на развој на Општина Ново Село“.

Овој бизнис форум има за цел да ја олесни понатамошната соработка помеѓу релевантните чинители (бизнис сектор, јавни и образовни институции,  месни заедници, здруженија на граѓани) за заеднички настап и учество во активности за подобрување на условите за развој на општината а со цел подобрување на квалитетот на животот на локалната заедница во Општина Ново Село.

Во рамките на настанот ќе се дебатираат следните теми:

  • Предлози за организирање на можни модели за бизнис партнерство
  • Избор на работна група за комуникација со општинската администрација
  • Општа дискусија
  • Заклучоци и план за понатамошни активности

Настанот ќе биде одржан на 20.02.2020 (Четврток) во Сала за состаноци во административната зграда на Општина Ново Село, со почеток од 15:00 часот и е воедно отворен за сите медиуми кои имаат желба да присуствуваат.

Акцијата „Канта за отпад за секое домакинство“ на Општина Ново Село продолжува

Почитувани,

Општина Ново Село продолжува со акцијата „Канта за отпад за секое домакинство“. За таа цел општината преку грант од проектот „Проект за подобрување на општинските услуги“ (MSIP) спроведуван од Министерството за финансии на РСМ а финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) набави 2039 надворешни пластични канти. Општина Ново Село во соработка со ЈПКД „Комуна“ Ново Село во наредниот период ќе ги посетуваат сите населени места и ќе ги доделуваат кантите, за оние кои немаат склучено договор со ЈПКД „Комуна“ –Ново Село веднаш ќе склучуваат и договори.

Проектот се спроведува како дел од активностите на Општина Ново Село да ги ублажи последиците и да го намали загадувањето на територијата на општината. За таа цел, се известуваат сите граѓани дека фрлањето отпад на јавни површини, диви депонии итн. е строго забрането, и секое прекршување најстрого ќе се казнува.

За распоредот на распределба на кантите во секое населено место ќе бидете дополнително информирани.

Одобрени средства за Доизградба на фекално канализационен систем во Ново Село

На Шестата Седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 4 февруари 2020 година, се разгледуваше „Точка 43: Информација за отпочнување со реализација на проектот: Доградба на фекален канализационен систем за Ново Село, Општина Ново Село“.

Владата ја разгледа Информацијата и даде согласност за обезбедување средства во висина од 55 милиони денари со ДДВ за реализирање на проектот односно изградба на фекален канализационен систем во Ново Село. Во наредните месеци ќе биде спроведена тендерска постапка за избор на најповолен понудувач за изведување на градежните активности, а тендерската постапка ќе биде објавена и водена од страна на Министерството за транспорт и врски.

Со овие средства ќе се овозможи целосна мрежна покриеност на Ново Село со фекален канализационен систем каде сите домаќинства и институции во Ново Село ќе имаат можност да се приклучат и да ги користат овие услуги.

Font Resize
Контраст