Чистење на дива депонија во Колешино

Како дел од низата активности кои Општина Ново Село ги превзема за ублажување на загадувањето е и чистењето на дивите депонии на територијата на општината. Денес (28.02.20) започна чистењето на дивата депонија во Колешино. Теренот околу депонијата е расчистен, и понатаму се забранува фрлање на каков било друг отпад освен на растителен отпад меѓутоа само … Continue reading Чистење на дива депонија во Колешино