Чистење на дива депонија во Колешино

Како дел од низата активности кои Општина Ново Село ги превзема за ублажување на загадувањето е и чистењето на дивите депонии на територијата на општината. Денес (28.02.20) започна чистењето на дивата депонија во Колешино. Теренот околу депонијата е расчистен, и понатаму се забранува фрлање на каков било друг отпад освен на растителен отпад меѓутоа само во дупката на депонијата која е означена на самата локација.

Сите оние кои нема да ги почитуваат насоките ќе бидат соодветно санкционирани, а постојана контрола на локацијата ќе вршат комуналните редари како и веќе поставената камера.

Сите останати депонии ќе се чистат во наредните денови.

Font Resize
Контраст