Реконструкција на спортската сала во ООУ „Мануш Турновски“ Ново Село

Завршени активностите од проектот “Подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на термичка фасада на објектот на ООУ „Мануш Турновски“ Ново Село, Општина Ново Село“. Проектот беше финансиски поддржан од Генералниот Секретаријат при Владата на Република Северна Македонија во соработка со Општина Ново Село преку „Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година – енергетска ефикасност“. … Continue reading Реконструкција на спортската сала во ООУ „Мануш Турновски“ Ново Село