Реконструкција на спортската сала во ООУ „Мануш Турновски“ Ново Село

Завршени активностите од проектот “Подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на термичка фасада на објектот на ООУ „Мануш Турновски“ Ново Село, Општина Ново Село“.

Проектот беше финансиски поддржан од Генералниот Секретаријат при Владата на Република Северна Македонија во соработка со Општина Ново Село преку „Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година – енергетска ефикасност“.

Проектните активности опфаќаа изработка на термичка фасада комплет со сите слоеви и монтажа на полутврдо пресувана камена минерална волна заштитена со ПВЦ фолија на покрив.

Придобивките од спроведување на главната активност на овој проект односно изработка на термичка фасада ќе придонесе кон подобрена енергетска ефикасност на објектот со што ќе се намали потрошувачката на огревни средства а со тоа и директно ќе се влијае врз намалување на аерозагадувањето.

Font Resize
Контраст