Реализирана Програмата за изградба, реконструкција и оддржување на локалните патишта и улици за 2020 година во Општина Ново Село

Во овогодинешната програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици беа опфатени шест населени места и тоа Дражево, Смоларе, Ново Село, Борисово, Мокрино и Зубово. Вкупната инвестиција во локални патишта и улици од програмата изнесува 4.123.398,00 денари. Изградбата на овие улици е важна од неколку аспекти меѓу кои најважни се подобрување на безбедноста и здравјето на жителите кои живеат во непосредна близина, се пружи поголема сигурност на сите учесници во сообраќајот, се спречува постојана ерозија на претходно земјени патишта како последица од обилни врнежи и се спречува создавање на наноси на прашина во сувите периоди.

Иако програмата е веќе реализирана, во тек се градежни активности во изведбена фаза за изградба и реконструкција на повеќе улици во Општина Ново Село, но исто така во тек е изработката на проекти за изградба, реконструција и оддржување на улици и патишта во апликациона фаза.

Font Resize
Контраст