Профил на општина Ново Село

Општина Ново Село се наоѓа на крајниот југоисточен дел од Република Македонија. Распространета е на вкупна површина од 424.8 km² и има 11567 жители.

Општината е единствена и се разликува по неколку работи:

  • единствена општина во РМ која граничи со две држави од ЕУ
  • највисок водопад во Република Македонија
  • граничен премин

Општината опфаќа 16 населени места: Ново Село, Сушица, Мокрино, Мокриево, Борисово, Колешино, Зубово, Самоилово, Смоларе, Дражево, Старо Коњарево, Ново Коњарево, Бајково, Бадилен, Стиник и Барбарево.

Климата е изменета средоземно-морска која се карактеризира со долги топли лета и кратка зима со снежни врнежи.

Населени места Жители
Бадилен 3
Бајково 2
Барбарево 62
Борисово 409
Дражево 462
Зубово 648
Колешино 845
Мокриево 1211
Мокрино 748
Ново Коњарево 934
Ново Село 2756
Самоилово 348
Смоларе 659
Старо Коњарево 611
Стиник 58
Сушица 1811
ВКУПНО 11567

Font Resize
Контраст