Идни проекти

Обезбедени 660.000 евра за изградба на канализационен систем во Сушица

Потпишан Меморандум за асфалтирање на улици

На ден 02.03.2020 година, во Свечената сала во Владата на Република Северна Македонија беше одржан свечен настан по повод потпишување на Меморандумите за разбирање со општините во однос на имплементација на Проектот за поврзување на локалните патишта. Меморандумите се потпишуваат со Министерството за транспорт и врски кои преку овој проект ќе овозможат изградба, реконструкција, рехабилитација, асфалтирање на локални улици во општините.

Општина Ново Село, во првиот круг од финансирањето преку Проектот за поврзување на локалните патишта ќе асфалтира улици во Ново Село, Мокриево и Колешино со вкупна должина од 3 км. Понатаму, во склоп на овој проект се планирани улици во Ново Коњарево, Сушица, и во Зубово спој со магистрален пат А4.

 

Font Resize
Контраст