Завршени проекти

Реконструкција на спортската сала во ООУ „Мануш Турновски“ Ново Село

Изградба на локален пат Ново Село – Барбарево (втора фаза)

Реализирана Програмата за изградба, реконструкција и оддржување на локалните патишта и улици за 2020 година во Општина Ново Село

 

Чистење на дива депонија во Сушица

Општина Ново Село со сопствени средства преку тендерска постапка набави услуги за чистење на диви депонии. Дивата депонија во Сушица како една од најзагрозените беше прва на потег. Откако депонијата беше исчистена и отпадот беше отстранет, депонијата беше ставена под видео надзор, а комуналните редари беа задолжени за вршат контрола и вон стандардното работно време.

Чистење на дива депонија во Колешино

 

Одржан првиот Форум на локалната заедница во Општина Ново Село

 

Акцијата „Канта за отпад за секое домакинство“ на Општина Ново Село продолжува

 

Информации за новопоставените агрометеоролошки станици

 

Изработена техничка документација за изградба на локални улици во Ново Село, Мокриево и Колешино

На денешниот свечен настан, меѓу присутните градоначалници од 35 општини, беше присутен и Градоначалникот на Општина Ново Село г-дин Никола Андонов, каде му беше предадена техничката документација за изградба на локални улици и патишта во општината. Техничката документација беше изработена во склоп на Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој (Светска банка) а спроведуван од Министерството за финансии. Техничката документација се состои од локални улици во селата Ново Село, Мокриево и Колешино со вкупна должина од 3км. Изведбата на улиците ќе биде финансирана преку Министерството за транспорт и врски преку грант од Меѓународната банка за обнова и развој.

 


 

Font Resize
Контраст