Одржан првиот Форум на локалната заедница во Општина Ново Село

Организиран форум под насловот „Подобрување на соработката и интеракцијата помеѓу клучните актери во процесот на развој на Општина Ново Село“. Форумот се одржа на 20.02.2020 година во Салата за состаноци во административната зграда на Општина Ново Село со почеток од 15:00 часот.

На форумот беа присутни претставници на бизнис секторот, месните заедници, локални заинтересирани граѓани, градоначалникот на Општина Ново Село и општинската администрација. Поради големиот интерес и приклучување на локални заинтересирани граѓани и месни заедници, првично планираниот „Бизнис форум“ е преименуван во „Форум на локалната заедница“. Форумот имаше конструктивна дискусија во однос на формирање на работна група, модели на работа, како и идентификување на приоритетни проблеми кои се јавуваат во општината. Како најосновни приоритети произлегоа проблемите од комуналната сфера кои доминираат во општината.

Од форумот произлезе и првата работна група која е составена од 15 членови. Работната група беше формирана на доброволна база и е отворена за сите заинтересирани. Работата на работната група ќе биде отворена и транспарентна, и сите заинтересирани граѓани може да присуствуваат на нејзините  работни сесии. Работната група ќе се состанува еднаш неделно, а генерално форумот ќе се состанува еднаш месечно, во последниот четврток во месецот, во 15:00 часот.

Font Resize
Контраст