Конкурс за обука на негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост – Црвен Крст ОО Струмица

Црвен Крст на РСМ, Општинска Организација Струмица објавува

Конкурс

За обука на Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Се повикуваат сите невработени лица од општините Струмица, Ново Село, Василево, Босилово, Радовиш, Валандово и Гевгелија кои сакаат да посетуваат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во период од 15.11.2021 до 26.11.2021 година.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

  • Да  се државјани на Р. С. Македонија;
  • Да имаат 18 години;
  • Да имаат општа психо-физичка способност за работа;
  • Да имаат минимум основно образование;
  • Да бидат мотивирани за работа со стари и немоќни лица и лица со попреченост;
  • Да бидат мотивирани по обуката да бидат вклучени во сервисот за нега во домашни услови при Црвен Крст Струмица – Нега Центар.

Напомена: Обуката за негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост е сертифицирана.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават на е-маил: strumica.negacentar@redcross.org.mk

или на тел. број: 070 382 229

Секој заинтересиран кандидат ќе биде повикан на идивидуално интервју.

Font Resize
Контраст