Комисии

Формирани Комисии на Советот на Општина Ново Село:

  1. Комисија за мандатни прашања, избори и именувања
  2. Комисија за финансии и локален економски развој
  3. Комисија за Статут и прописи
  4. Комисија за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата
  5. Комисија за јавни дејности
  6. Комисија за полова рамноправност
  7. Комисија за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита
Font Resize
Контраст