ТППЕ Ново Село

Територијалната Против Пожарна Единица – Ново Село, постои од 15 јуни 1986 година и го опфаќа теренот на дваесетте населени места за кои се грижи и полициската станица. Оваа станица е во состав на ТППЕ – Струмица и во неа работат тројца луѓе. Главни задачи на оваа единица се:

  • спречување секаков вид пожар
  • помагање на ТППЕ – Струмица
  • давање секакви услуги, како што се миењето спортски терени и улици
  • одржување на граничниот премин

 

 

Font Resize
Контраст