Изградба на локален пат Ново Село – Барбарево (втора фаза)

Инфраструктурниот проект изградба на локален пат Ново Село – Барбарево (втора фаза) опфати градежни активности – асфалтирање со сите потребни фази во должина од 1116 метри. Вкупната инвестиција на проектот е во висина од 8.295.984,00 денари со ДДВ. Финансиските средства за овој проект се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот туризам … Continue reading Изградба на локален пат Ново Село – Барбарево (втора фаза)